Wyślij wiadomość do
Twój adres e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.2016 poz. 922): Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych przez HOYER Polska Sp. z o.o. w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy. Wyrażenie zgody jest obowiązkowe w celu kontaktu. Administratorem wskazanych danych w formularzu jest HOYER Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 40-382 Katowice, ul. Roździeńska 41. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia. Dane zostaną usunięte po ustaniu celu do jakiego zostały zebrane. Wszystkie dane ujawnione mogą być wyłącznie odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.